Рибальченко Олена Миколаївна


Усі роботи автора Роботи, що індексуються у Scopus Роботи, що індексуються у WoS Із повним текстом

Науковий доробок в БД "Праці науковців ДБТУ" та БД "Охоронні документи"

Бібліографічний опис Посилання
2023
1
Загальні вимоги до змісту та оформлення наукової, навчальної та навчально-методичної літератури [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Держ. біотехнол. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко. - Харків : [б. в.], 2023. - 83 с. - Режим доступа: ; https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/22867 (Репозитарій). - Б. ц.
Повний текстПовний текст
2 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Моніторинг стану академічної доброчесності в університеті [Текст] / Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко // STUDIA SLOBOZHANICA : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Слобожанський гуманітарій – 2023», м. Харків, 6 квіт. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 179-204
Повний текст
3 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Трансформація бібліотеки на шляху до створення цифрового освітнього середовища ЗВО [Електронний ресурс] / Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко // Digital transformation and technologies for sustainable development all branches of modern education, science and practice : International Scientific and Practical Conference Proceeding, January 26, 2023. - Lomza : MANS w Łomży, 2023. - Pt. 3. - Р. 43-47.
2021
4 Nikolaienko, Nataliia.
Prediction of the future: new roles of the university librarian [Electronic resource] / N. Nikolaienko, O. Rybalchenko // University Library at a New Stage of Social Communications Development : VI International conference, 7-8 оctober, 2021. - Dnipro, 2021. - С. 152-158. - DOI https://doi.org/10.15802/unilib/2021_248465. -
Повний текстПовний текст
5 Ніколаєнко, Наталія Миколаївна.
Вебпортфоліо науковців як інструмент інформаційно-аналітичної підтримки науки в університеті [Електронний ресурс] / Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІV наук.-практ. конф., м. Харків, Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту, 26-27 жовт. 2021 р. - Харків : ХНМУ, 2021. - С. 1-5.
Повний текст