Покажчик наукових робіт ДБТУ

Покажчик відображає науково дослідну та освітню діяльності науково-педагогічних співробітників Державного біотехнологічного університету у різні роки, містить бібліографічний опис наукових, навчальних та науково-методичних видань, а також статті, опубліковані у збірниках наукових праць, тези доповідей конференцій, періодичні видання та інші документи, що відображають питання вивчення, дослідження та створення нових знань вченими університету. В межах кожного року покажчик має інтерактивну структуру із зазначенням кількості документів, які відображені у розділах :

Кожен запис оснащено додатковою інформацією із зазначенням загальних відомостей, кількості примірників, використання в навчальному процесі та наявність повнотекстового файлу. Оберіть рік видань для перегляду

Оберіть рік видань для перегляду