Артьомов Микола Прокопович


Усі роботи автора Роботи, що індексуються у Scopus Роботи, що індексуються у WoS Із повним текстом

Науковий доробок в БД "Праці науковців ДБТУ" та БД "Охоронні документи"

Бібліографічний опис Посилання
2023
1
Коефіцієнт корисної дії колісного рушія трактора за руху по ґрунту [Текст] / М. А. Подригало, М. П. Артьомов, В. М. Третяк, В. М. Краснокутський, В. І. Омельченко // Механіка та автоматика агропромислового виробництва : збірник наук. пр. - Глеваха, 2023. - Вип. 1 (115). - С. 143-150
Повний текст
2Пат. 153252 Україна, МПК A01C15/00.
Агрегат для розкидання мінеральних добрив [Текст] / В. В. Адамчук, М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. О. Колодяжний, І. Р. Ростовський ; уклад. Держ. біотехн. ун-т. - № u202300182 ; Заявл. 19.01.2023 ; Опубл. 07.06.2023, Бюл. № 23. - 2 с. - Б. ц.
Повний текст
3 Артьомов, Микола Прокопович.
Динаміка машинно-тракторних агрегатів шляхи покращення продуктивності [Текст] / М. П. Артьомов, К. В. Пастухова // Молодь і технічний прогрес в АПВ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 23-24 листоп. 2023 р. - Харків, 2023. - С. 178-179
Повний текст
4 Артьомов, Микола Прокопович.
Експлуатація автомобілів. Технічна [Текст]. Ч. 1 / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний. - Харків : ДБТУ, 2023. - Б. ц.
5 Артьомов, Микола Прокопович.
Обґрунтування форми відцентрового робочого органу [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. О. Колодяжний // Технічний прогрес в АПВ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 трав. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 154-155
Повний текст
6 Калюжний, Олександр Дмитрович.
Лабораторні дослідження тарілчастого розбризкувача [Текст] / О. Д. Калюжний, М. П. Артьомов // Олійні культури: сьогодення та перспективи : збірник тез Міжнар. наук. інтернет-конф., 21 берез. 2023 р. - Запоріжжя : ІОК НААН, 2023. - С. 124-126
7 Артьомов, Микола Прокопович.
Проблеми використання в агропромисловому виробництві сучасних енергонасичених мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов // Інноваційні аспекти розвитку автомобільного транспорту України : збірник тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам’янське, 16-18 трав. 2023 р. - Кам’янське, 2023
8
Визначення коефіцієнту корисної дії колісного рушія трактора при русі по полю [Текст] / М. А. Подригало, М. П. Артьомов, В. М. Краснокутський, В. М. Третяк, В. І. Омельченко // AutoTRAK-2023 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 04-05 трав. 2023 р. - Київ, 2023
9 Артьомов, Микола Прокопович.
Роль навчальних закладів з підготовки агроінженерів для впровадження і вдосконалення SMART-технологій агропромислового виробництва [Текст] / М. П. Артьомов // Виробництво сільськогосподарської продукції на основі smart-технологій : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., смт Глеваха, 30-31 берез. 2023 р. - Глеваха, 2023. - С. 190-194
10 Артьомов, Микола Прокопович.
Види і властивості гранульованих мінеральних добрив [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. О. Колодяжний // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, м. Харків, 26 трав. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 84-85
Повний текст
11 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки мобільних колісних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Підвищення якості продукції машинобудівних та ремонтних підприємств : збірник матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. онлайн-семінару, м. Харків, 25 трав. 2023 р. - Харків : ХНАДУ, 2023. - С. 8-11
12 Артьомов, Микола Прокопович.
Експлуатація автомобілів. Технічна [Текст]. Ч. 2 / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний. - Харків : ДБТУ, 2023. - Б. ц.
13 Артьомов, Микола Прокопович.
Способи боротьби з ущільненням ґрунту [Текст] / М. П. Артьомов, І. О. Клименко // Молодь і технічний прогрес в АПВ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 23-24 листоп. 2023 р. - Харків, 2023. - С. 256-258
Повний текст
14 Артьомов, Микола Прокопович.
Техніко-технологічний моніторинг сільськогосподарської техніки [Текст] / М. П. Артьомов, О. І. Анікєєв, О. Д. Калюжний. - Харків : ДБТУ, 2023. - Б. ц.
15 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення якісного виконання технологічних операцій агропромислового виробництва [Текст] / М. П. Артьомов, М. І. Клименко // Технічний прогрес в АПВ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 трав. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 125-126
Повний текст
16 Артьомов, Микола Прокопович.
Методи контролю параметрів руху мобільних агрегатів при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов, К. В. Пастухова // Молодь і технічний прогрес в АПВ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Держ. біотехнол. ун-т, 23-24 листоп. 2023 р. - Харків, 2023. - С. 180-182
Повний текст
17 Артьомов, Микола Прокопович.
Інженерно-технічне забезпечення енергоощадного землеробства [Текст] / М. П. Артьомов, І. О. Клименко // Технічний прогрес в АПВ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 трав. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 124-125
Повний текст
18 Артьомов, Микола Прокопович.
Покращення технологічного процесу сівби використанням зернових пневматичних сівалок [Текст] / М. П. Артьомов, О. Гаврасов // Технічний прогрес в АПВ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 трав. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 122-123
Повний текст
19
Сумісний посів у подвійний рядок просапних кормових культур [Текст] / М. Циганенко, В. Мельник, М. Артьомов, О. Анікєєв, О. Романашенко // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : XІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 8-10 листоп. 2023 р. - Кропивницький, 2023. - С. 213-215
20
Improving the maneuverability of vehicles by using front swivel axles with separate electric wheels [Electronic resource] / M. Podrigalo, N. Artiomov, V. Garmash, S. Horielyshev, I. Boikov, D. Baulin, A. Nakonechnyi, S. Sukonko, N. Gleizer, N. Yurieva // EUREKA, Physics and Engineering. - 2023. - Vol. 2023, Issue 3. - P. 29-39. - DOI 10.21303/2461-4262.2023.002838. -
Повний текстПовний текст
21 Артьомов, Микола Прокопович.
Якісна техніка, використання інноваційних технологій – шлях до високих результатів [Текст] / наук. керівник М. П. Артьомов, Д. Усіченко // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, м. Харків, 26 трав. 2023 р. - Харків : ДБТУ, 2023. - С. 85-87
Повний текст
2022
22
Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] : метод. вказ. до її викон. студ. перш. (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: М. П. Артьомов [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2022. - 43 с. - Б. ц.
Повний текст
23
Комплектування оптимальних агрегатів в системах рослинництва. Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки № 1 до виконання практ. робіт студентам першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання ОПП Агроінженерія спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2022. - 55 с. - Режим доступа: ; https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3294 (Репозіторій). - Б. ц.
Повний текстПовний текст
24
Комплектування оптимальних агрегатів в системах рослинництва. Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки № 2 до виконання практ. робіт студентам першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання ОПП Агроінженерія спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2022. - 43 с. - Режим доступа: ; https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3291 (Репозітарій). - Б. ц.
Повний текстПовний текст
25
Комплектування оптимальних агрегатів в системах рослинництва. Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки № 3 до виконання практ. робіт студентам першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання ОПП Агроінженерія спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2022. - 53 с. - Режим доступа: ; https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3289 (Репозіторій). - Б. ц.
Повний текстПовний текст
26
Комплектування оптимальних агрегатів в системах рослинництва. Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки № 4 до виконння практ. робіт студентам першого (бакалавр.) рівня вищої освіти ден. та заоч. форм навчання ОПП Агроінженері спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2022. - 60 с. - Режим доступа: ; https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3288 (Репозіторій). - Б. ц.
Повний текстПовний текст
27
Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Електронний ресурс] : монографія. Ч. 2. Комплекси машинно-тракторних агрегатів в рослинництві України та їх енергоємність / М. П. Артьомов [та ін.] ; Держ. біотехнол. ун-т. - Харків : [б. в.], 2022. - 192 с. : рис., табл. - Режим доступа: https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/2884 (Електронний ресурс). - Бібліогр.: с. 187-190 (33 назви). - ISBN 978-617-7897-88-9 : Б. ц.
Повний текст
28
Експлуатація машин і обладнання. Каталог сільськогосподарської техніки [Текст] / М. П. Артьомов, В. І. Мельник, С. О. Харченко, О. І. Анікєєв, М. О. Циганенко, О. Д. Калюжний, М. Л. Шуляк, О. А. Романашенко, О. В. Панкова, І. О. Шевченко, Н. О. Ільїна, К. Г. Сировицький, І. В. Колєснік, С. А. Чигрина, Є. А. Гаєк, В. В. Качанов. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2022. - 600 с. - Б. ц.
29
Машиновикористання в сучасному землеробстві [Електронний ресурс] : метод. вказівки № 1, 2 для виконання практ. робіт студентам першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання ОПП Агроінженерія спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2022. - 75 с. - Б. ц.
Повний текст
30
Технологічні системи сільськогосподарських перевезень [Текст] : метод. обґрунтування організації практ. занять на основі віртуальних підприємств / В. І. Жила, М. О. Циганенко, М. П. Артьомов, О. І. Анікєєв, О. А. Романашенко // Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 жовт. 2022 р. - Одеса : Південноукр. нац. педагог. ун-ту ім. К. Д. Ушинського, 2022. - С. 180-184
31 Артьомов, Микола Прокопович.
Використання комп’ютерних технологій в навчанні для підвищення якості освітніх компонентів [Текст] / М. П. Артьомов, О. І. Анікєєв, М. О. Циганенко // Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи до 205-річчя Ун-ту Ушинського : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 жовт. 2022 р. - Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2022. - С. 95-100
32
Investigation of agricultural unit loads in non-established mode of motion when performing technological operations [Text] / Nikilay Artiomov, Aleksandr Anikeev, А. Kaluzhnij, К. Sirovitskiy, І. Kolodiazhnyi // Engineering for rural development : Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Engineering 21st International Scientific Conference, May 25-27, 2022. - Jelgava, 2022. - Vol. 21. - С. 675-682. - DOI 10.22616/ERDev.2022.21.TF216. -
Повний текстПовний текст
33 Артьомов, Микола Прокопович.
Впровадження цифрових технологій - майбутнє агропромислового комплексу [Текст] / М. П. Артьомов // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 24-25 листоп. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 252-254
Повний текст
34 Артьомов, Микола Прокопович.
Аналіз експерементальних досліджень процесу внесення добрів відцентровими дисковими апаратами [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. О. Колодяжний // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проєктування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 1-2 груд. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 138-139
Повний текст
35 Артьомов, Микола Прокопович.
Організація управління ТО і ремонтом в автотранспортному підприємстві [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Нікітін // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проєктування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 1-2 груд. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 130-131
Повний текст
36 Артьомов, Микола Прокопович.
Ефективність використання ресурсозберігаючих технологій в обробітку грунту [Текст] / М. П. Артьомов, В. В. Ісіченко // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 380-381
37 Артьомов, Микола Прокопович.
Розвиток сучасних технологічних систем агропромислового виробництва [Текст] / М. П. Артьомов, І. О. Клименко // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 24-25 листоп. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 256-258
Повний текст
38 Артьомов, Микола Прокопович.
Залежність керованості автомобіля від технічного стану гідропідсилювача [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Нікітін // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проєктування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 1-2 груд. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 128-129
Повний текст
39 Артьомов, Микола Прокопович.
Аналіз внесення добрив в реаліях сьогодення [Текст] / М. П. Артьомов, О. А. Романашенко, М. О. Романашенко // Сучасні проблеми землеробської механіки : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 122-й річниці з дня народж. акад.Петра Мефодійовича Василенка, 16-18 жовт. 2022 р. - Житомир : Житомир. агротехн. фах. коледж , 2022. - С. 186-188
40
Комплектування оптимальних агрегатів в системах рослинництва. Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : метод. вказівки № 1 до виконання практ. робіт студентам першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання ОПП Агроінженерія спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2022. - 50 с. - Режим доступа: ; https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/3294 (Репозітарій). - Б. ц.
Повний текстПовний текст
41 Артьомов, Микола Прокопович.
Теоретичне обгрунтування визначення кінематичного радіуса колеса автомобіля [Текст] / М. П. Артьомов, О. У. Абдулгазіс, М. А. Подригало // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проєктування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 груд. 2022 р. - Харків : ДБТУ, 2022. - С. 53-57
Повний текст
2021
42
Експлуатація машин і обладнання [Текст] : навч. посібник : кат. с.-г. техніки / О. В. Нанка, В. І. Мельник, М. П. Артьомов, С. О. Харченко, О. І. Анікєєв, М. О. Циганенко, О. Д. Калюжний, М. Л. Шуляк, О. А. Романашенко, О. В. Панкова, І. О. Шевченко, К. Г. Сировицький, І. В. Колєснік, С. А. Чигрина, Є. А. Гаєк, В. В. Качанов. - Харків : ТОВ «Планета-Прінт», 2021. - 594 с. - Б. ц.
43
Дипломна робота [Електронний ресурс] : метод. вказ. до її викон. здобувачів друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм освіт.-проф. та освіт.-наук. прогр. «Агроінженерія» зі спец. 028 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Пастухов [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2021. - 25 с. - Б. ц.
Повний текст
44
Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] : метод. вказ. до її викон. студ. друг. (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навч. спец. 208 Агроінженерія / Держ. біотехнол. ун-т ; авт.-уклад.: В. І. Пастухов [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2021. - 25 с. - Б. ц.
Повний текст
45
Test results of co-seeding technology for forage production in mix-cropp farming system [Electronic resource] / V. Melnik, N. Artiomov, M. Tsiganenko, O. Romanashenko, O. Anikeev // Engineering for Rural Development : 20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava, 26-28 May 2021. - 2021. - Vol. 20. - С. 451-456. - DOI 10.22616/ERDev.2021.20.TF095. -
Повний текстПовний текстПовний текст
46 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив ґрунтозахисних технологій на урожайність просапних культур [Текст] / М. П. Артьомов, Д. С. Дмитренко // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 257-259
47 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження роботи розкидача добрив з електроприводом [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. О. Колодяжний // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 322-324
48 Ген, С. І.
Аналіз можливостей розвитку досліджень динаміки тракторів в експлуатації [Текст] / С. І. Ген, наук. керівник М. П. Артьомов // Молодь і технічний прогрес в АПВ. Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 17-18 трав. 2021 р. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - Т. 2. - С. 173-175.
49 Артьомов, Микола Прокопович.
Залежність врожаю озимої пшениці при різних прийомах обробітку ґрунту [Текст] / М. П. Артьомов, Є. С. Дмитренко // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 259-261
50 Артьомов, Микола Прокопович.
Комплекс машин і технології виробництва сільськогосподарських культур [Текст] / М. П. Артьомов, О. Ю. Мухін // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 262-264
51 Артьомов, Микола Прокопович.
Підвищення ефективності технології дискового лущення стерні [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Лєвощенко // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 261-262
52 Артьомов, Микола Прокопович.
Удосконалення технології вирощування зернових культур [Текст] / М. П. Артьомов, А. Р. Небувайло // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 267-269
53
Influence of weather and climatic conditions on soybean yield [Electronic resource] / M. Tsehmeystruk, O. Pankova, V. Kolomatska, L. Kobyzieva, M. Artiomov, K. Sirovitskiy // Ukrainian Journal of Ecology. - 2021. - Vol. 11, Issue 4. - P. 11-17
54
Обґрунтування конструкції обертового тарільчатого розбризкувача [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, Л. Г. Нетецький, І. Р. Ростовський // Інженерія природокористування. - 2021. - № 1 (19). - С. 97-101.
55 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення засобами механізації вирощування зернових культур в господарстві [Текст] / М. П. Артьомов, О. В. Мухін // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 264-266
56
Моделювання технологічних процесів основного обробітку ґрунту [Текст] / О. І. Анікєєв, М. П. Артьомов, К. Г. Сировицький, С. А. Чигрина // Інженерія природокористування. - 2021. - № 1(19). - С. 90-96
57
Каталог сільськогосподарської техніки [Текст] / В. І. Мельник, С. О. Харченко, М. П. Артьомов, О. І. Анікєєв, М. О. Циганенко, О. А. Романашенко, О. Д. Калюжний, К. Г. Сировицький, С. А. Чигрина, Є. А. Гаєк, В. В. Качанов. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - 1605 с. - Б. ц.
58
Innovative approach to agricultural machinery testing [Electronic resource] / N. Artiomov, R. Antoshchenkov, V. Antoshchenkov, A. Abdulmelik // Engineering for Rural Development : 20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2021Virtual, Jelgava 26-28 May 2021. - 2021. - Vol. 20. - С. 692-698. - DOI 10.22616/ERDev.2021.20.TF150. -
Повний текстПовний текстПовний текст
59
Ідентифікація енерговитрат зернових пневмосепараторів [Текст] / С. О. Харченко, М. П. Артьомов, С. Й. Ковалишин, Є. А. Гаєк, Т. О. Бажинова, А. О. Ліньов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2021. - № 23. - С. 234-240
60 Артьомов, Микола Прокопович.
Удосконалення технології обробітку ґрунту [Текст] / М. П. Артьомов, В. В. Нагаєв // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 266-267
61
Оцінка розмірних та якісних параметрів роботи дискового розкидача з електроприводом [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. О. Колодяжний, І. О. Третяк // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодерж. збірник. - Глеваха : ННЦ «ІМЕСГ», 2021. - Вип. 13 (112). - С. 47-53
62 Артьомов, Микола Прокопович.
Технологічні системи збирання зернових культур [Текст] / М. П. Артьомов, С. І. Ген // Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 листоп. 2021 р. - Харків : ДБТУ, 2021. - С. 256-257
63 Лєвощенко, М. А.
Ефективність використання ресурсозберігаючих технологій в обробітку ґрунту [Текст] / М. А. Лєвощенко, наук. керівник М. П. Артьомов // Молодь і технічний прогрес в АПВ. Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 17-18 трав. 2021 р. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - Т. 2. - С. 175-177.
64 Небувайло, А. Р.
Моделювання технологій – шлях до прискорення розвитку сільськогосподарського виробництва [Текст] / А. Р. Небувайло, наук. керівник М. П. Артьомов // Молодь і технічний прогрес в АПВ. Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 17-18 трав. 2021 р. - Харків : ХНТУСГ, 2021. - С. 177-180.
2020
65
Математичні дослідження траєкторії польоту краплі рідини [Текст] / Л. Г. Нетецький, М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. Р. Ростовський // Інженерія природокористування. - 2020. - № 3 (17). - С. 81-85.
66
Технологічна блочно-варіантна система машиновикористання в землеробстві України [Текст] : монографія. Ч. 1 / Ю. І. Ковтун [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Планета-Прінт, 2020. - 204 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 171-183 (127 назв). - ISBN 978-617-7751-90-7 : Б. ц.
67
Вплив погодних умов вегетаційного періоду, строків посадки та особливостей сорту на ріст, розвиток рослин часнику озимого [Текст] / Л. М. Пузік, В. К. Пузік, М. П. Артьомов, Л. О. Гайова, О. І. Філімонова // Інженерія природокористування. - 2020. - № 2 (16). - С. 19-24.
68
Оцінка розмірних і якісних параметрів роботи горизонтального дискового дозатора [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, О. А. Романашенко, І. О. Колодяжний // Інженерія природокористування. - 2020. - № 3 (17). - С. 76-80.
69
Математические исследования траектории полета капли жидкости [Текст] / Л. Г. Нетецкий, Н. П. Артемов, А. Д. Калюжный, И. Р. Ростовский // Інженерія природокористування. - 2020. - № 3 (17). - С. 81-85
70 Артьомов, Микола Прокопович.
Оцінка розмірних і якісних параметрів роботи горизонтального дискового дозатора [Текст] / М. П. Артьомов, О. Д. Калюжний, І. О. Колодяжний // Сучасні проблеми землеробської механіки : матеріали XXI Міжнар. наук. конф. - Харків : ХНТУСГ, 2020. -?
71
Експлуатація машин і обладнання [Текст] : метод. вказівки № 2 до виконання практ. робіт студентами першого (бакалавр.) рівня вищої освіти, ден. (заоч.) форми навчання ОПП "Агроінженерія" спец. 208 "Агроінженерія" / авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 80 с. - Б. ц.
72
Експлуатація машин і обладнання [Текст] : метод. вказівки № 1 до виконання практ. робіт студентами першого (бакалавр.) рівня вищої освіти, ден. (заоч.) форми навчання ОПП "Агроінженерія" спец. 208 "Агроінженерія" / авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 123 с. - Б. ц.
73
Експлуатація машин і обладнання [Текст] : метод. вказівки № 2 до виконання практ. робіт студентами першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, ден. (заоч.) форми навчання ОПП Агроінженерія спец. 208 Агроінженерія / авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 108 с. - Б. ц.
74
Комплектування оптимальних агрегатів в системах рослинництва. Експлуатація машин і обладнання. [Текст] : метод. вказівки №1 до виконання практ. робіт студентами першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, ден. (заоч.) форми навчання ОПП Агроінженерія спец. 208 Агроінженерія / авт.-уклад.: В. І. Мельник [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 93 с. - Б. ц.
75
Кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки до викон. для студентів першого рівня вищої освіти ден. (або заоч.) форми навчання спец. 208 "Агроінженерія" / авт.-уклад.: М. П. Артьомов [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 44 с. - Б. ц.
76
Кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня вищої освіти "другого (магістерського) рівня вищої освіти" [Текст] : метод. вказівки до викон. для студентів другого (магістер.) рівня вищої освіти ден. (або заоч.) форми навчання спец. 208 "Агроінженерія" / авт.-уклад.: В. М. Власовець [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2020. - 22 с. - Б. ц.
2019
77
Динаміка колеса автомобіля [Текст] : монографія / А. У. Абдулгазіс [та ін.] ; за ред.: М. А. Подригало, О. С. Полянського. - Харків : ХНАДУ, 2019. - 199 с. - Бібліогр.: с. 191-199 (84 назви). - ISBN 978-617-7634-62-0 : Б. ц.
78 Артьомов, Микола Прокопович.
Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні [Текст] / М. П. Артьомов // Інженерія природокористування. - 2019. - № 2(12). - С. 60-65
Повний текст
79 Обжа, В. В.
Підвищення ефективності експлуатації сільськогосподарського агрегату на базі трактора загального призначення [Текст] / В. В. Обжа, М. П. Артьомов // Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Молодь і технічний прогрес в АПВ ", м. Харків; 4 квіт. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - Т. 2. - С. 172-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
80 Артьомов, Микола Прокопович.
Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні [Текст] / М. П. Артьомов // Інженерія природокористування. - 2019. - № 2 (12). - С. 60-65. - Бібліогр.: с. 63-64
81 Пузік, Людмила Михайлівна.
Врожайність та збереженність картоплі залежно від сортових особливостей [Текст] / Л. М. Пузік, Н. О. Любимова, М. П. Артьомов // Trends in Science and Tehnology : RS Global International, Scientific and Practical Conference. - Warsaw, 2019. - Vol. 1. - С. 29-35.
82 Курило, А. В.
Аналіз факторів керованості сільськогосподарських агрегатів [Текст] / А. В. Курило, С. І. Ген, М. П. Артьомов // Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Молодь і технічний прогрес в АПВ ", м. Харків; 4 квіт. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - Т. 2. - С. 170-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
83 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив складу транспортного комплексу на процес збирання зернових культур [Текст] / М. П. Артьомов, М. О. Циганенко // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 16-17 трав. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 149-151. - Бібліогр. наприкінці ст.
84 Артьомов, Микола Прокопович.
Покращення транспортного процесу при перевезенні зерна [Текст] / М. П. Артьомов // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 16-17 трав. 2019 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - С. 67-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
85
Агрономія [Текст] : метод. вказівки до виконання кваліфікац. роботи для студентів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. (або заоч.) форми навчання спец. 201 Агрономія / уклад.: Л. М. Пузік [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 44 с. - Б. ц.
86 Артьомов, Микола Прокопович.
Вдосконалення тракторів використанням інтелектуальних автоматизованих систем управління [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, М. Г. Макаренко // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - Вип. 199 : Механізація с.-г. вир-ва. - С. 160-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
87
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти "магістр" [Текст] : метод. вказівки до її виконання студентами другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. та заоч. форм навчання спец. 201 Агрономія / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: Л. М. Пузік [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 48 с. - Б. ц.
Повний текст
88 Артьомов, Микола Прокопович.
Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні [Текст] / М. П. Артьомов // Інженерія природокористування. - 2019. - № 2(12). - С. 60-65
Повний текст
2018
89 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2018. - № 11. - С. 175-180. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISSN 2311-441Х
90 Артьомов, Микола Прокопович.
Теоретичне визначення кінематичного радіусу колеса автомобіля [Текст] / М. П. Артьомов, А. У. Абдулгазіс, М. А. Подригало // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24-25 трав. 2018 р. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ТОВ "Планета-Прінт", 2018. - С. 24-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
91 Марченко, Є. І.
Критерій роботоздатності мобільних енергетичних засобів [Текст] / Є. І. Марченко ; наук. керівник М. П. Артьомов // Молодь і сільськогосподарська техніка у XXI сторіччі : матеріали XIV Міжнар. форуму молоді, м. Харків, 5-6 квіт. 2018 р. - Харків : ТОВ "ПромАрт", 2018. - С. 78.
92 Кіктенко, С. О.
Методи та засоби оцінки тягово-енергетичних параметрів сільськогосподарських агрегатів при експлуатації [Текст] / С. О. Кіктенко ; наук. керівник М. П. Артьомов // Молодь і сільськогосподарська техніка у XXI сторіччі : матеріали XIV Міжнар. форуму молоді, м. Харків, 5-6 квіт. 2018 р. - Харків : ТОВ "ПромАрт", 2018. - С. 74.
93 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Технічний сервіс агропром., ліс. та трансп. комплексів. - 2018. - № 11. - С. 175-180. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISSN 2311-441Х
94 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2018. - № 13. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
95 Артемов, Николай Прокофьевич.
Определение кинематического радиуса колеса автомобиля [Текст] / Н. П. Артемов, А. У. Абдулгазис, М. А. Подригало // Інженерія природокористування. - 2018. - № 2 (10). - С. 6-14.
96
Трактори і автомобілі [Електронний ресурс] : метод. вказівки для виконання лаборатор. робіт розділу. Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. Т. Лебедєв [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2018. - 46 с. - Б. ц.
Повний текст
97 Artiomov, Nikilay.
Analyzing the dynamics of a single car wheel [Electronic resource] / Nikilay Artiomov, M. A. Podrigalo, A. Abdulgazis // International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment : International Conference, Sevastopol, 10- 14 September 2018. - Sevastopol, 2018. - Vol. 224. - Ст. 02102. - DOI 10.1051/matecconf/201822402102. -
Повний текстПовний текстПовний текст
98 Artiomov, Nikilay.
The Influence of Changes in the Vertical Acceleration of Tractor Unit on Soil Compaction during Field Operations [Text] / Nikilay Artiomov // European Agrophy sical Institute. - 2018. - Vol. 5, № 2. - С. 121-130.
99 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив вертикальних прискорень на процес ущільнення ґрунту від взаємодії коліс з опорною поверхнею [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Міжнародна наук.-практ. конф. Луган. нац. аграр. ун-ту, м. Харків, 20-23 лют. 2018 р. - Харків, 2018. - С. 177-179.
100
Вплив швидкості руху і вертикальних прискорень мобільної машини на зміну ущільнення ґрунту [Текст] / М. П. Артьомов, Д. М. Клец, В. М. Болдовський, А. В. Маковецький, К. О. Костик // Технології та інфраструктура транспорту : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 14-16 трав. 2018 р. - Харків : УкрДУЗТ, 2018. - С. 89-91.
101 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення впливу рушіїв мобільної машини на ущільнення поля [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Новітні технології – для захисту повітряного простору : матеріали Восьмої наук. конф., м. Харків, Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. - Харків : ХУПС, 2018. - С. 243.
102
The Influence of the driving speed and vertical acceleration of the mobile machine on the change of soil packing [Electronic resource] / Nikilay Artiomov, D. Klets, V. Boldovskyi, A. Makovetskyi, A. Makovetskyi, K. Kostyk // International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 2018. - Vol. 7, Issue 4. - С. 179-184. - DOI 10.14419/ijet.v7i4.3.19731. -
Повний текстПовний текст
103 Артьомов, Микола Прокопович.
Інноваційні методи дослідження динаміки колісного сільськогосподарського машинно-тракторного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов, О. І. Анікєєв // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-25 трав. 2018 р. - Київ, 2018. - С. 174-177.
104
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки для виконання лаборатор. робіт з дисципліни Трактори і автомобілі / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: А. Т. Лебедєв [та ін.]. - Харків : б. в., 2018. - 46 с. : мал., табл. - Б. ц.
105
Determination of output-input ratio of mobile machine wheeled mover [Electronic resource] / N. Artiomov, M. Podrigalo, A. Abdulgazis, U. Abdulgazis // International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment : Sevastopol, September 10-14, 2018. - Sevastopol, 2018. - Vol. 224 (30 October). - Ст. 02101. - DOI 10.1051/matecconf/201822402101. -
Повний текстПовний текстПовний текст
106 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення тягових і енергетичних показників мобільних сільськогосподарських агрегатів при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2018. - № 13. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
107 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив рушіїв мобільної машини на ущільнення поля [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Матеріали наук.-техн. та наук.-метод. конф. Харків. нац. автомобіл.-дорож. ун-ту, квітень 2018 р. - Харків : ХНАДУ, 2018. - С. 76-78.
108 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки мобільних машин методом парціальних прискорень [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Матеріали 82 наук.-техн. та наук.-метод. конф. Харків. нац. автомобіл.-дорож. ун-ту, 7-11 трав. 2018 р. - Харків : ХНАДУ, 2018. - С. 84-86.
2017
109Пат. 113681 Україна, МПК G01L 3/24 (2006.01), G01L 5/13 (2006.01).
Спосіб контролю експлуатаційних режимів роботи машинно-тракторних агрегатів / А. Т. Лебедєв, М. А. Подригало, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, В. П. Мальцев ; власники: Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, А. Т. Лебедєв, М. А. Подригайло, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, В. П. Мальцев. - № u 201608069 ; Заявл. 21.07.2016 ; Опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3. - 3 с. : рис. - Б. ц.
110 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив зміни вертикальних прискорень машинно-тракторних агрегатів на ущільнення ґрунту при виконанні агротехнічних операцій [Текст] / М. П. Артьомов // Інженерія природокористування. - 2017. - № 2 (8). - С. 90-95. - Бібліогр.: с. 94.
111 Артьомов, Микола Прокопович.
Щодо впровадження рейтингової системи оцінки знань студентів [Текст] / М. П. Артьомов // Матеріали конф. - Харків, 2017. - С. 83-85.
112
Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату [Текст] / М. Л. Шуляк, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. П. Мальцев // Системи управління, навігації та зв’язку : вісник. - Полтава, 2017. - № 3 (43). - С. 38-42.
113 Артьомов, Микола Прокопович.
Науково-технічна співпраця з Китайською народною республікою [Текст] / М. Артьомов // Світоч знань. - 2017. - № 139/141 (верес-листоп.). - С. 17.
114 Бородіна, Ганна Іванівна.
Англійська мова [Текст] : підручник для інженерних фахів вищ. аграр. навч. закладів / Г. І. Бородіна, А. М. Спєвак, М. П. Артьомов. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Факт, 2017. - 260 с. - ISBN 978-966-637-844-9 :
115
Development of automotive computer systems based on the virtualization of transportation processes management [Text] / O. Aleksiyev, V. Aleksiyev, D. Klets, Nikilay Artiomov, A. Kurenko, I. Rohozin, S. Novichonok, V. Khabarov, B. Kruk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - Vol. 6, Issue 3 (90). - С. 14-25.
Повний текст
116 Артьомов, Микола Прокопович.
Використання сучасних пристроїв для контролю динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, А. М. Аюбов // Інженерія природокористування. - 2017. - № 2 (8). - С. 78-83. - Бібліогр.: с. 82.
117 Артьомов, Микола Прокопович.
Розвиток творчої активності студентів використанням інтерактивних методів навчання при вивченні курсу "Конструкція тракторів і автомобілів" [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, М. Г. Макаренко // Матеріали конф. - Харків, 2017. - С. 30-33.
2016
118Пат. 112687 Україна, МПК (2016.01) A01D 33/00 A01D 33/08 (2006.01) A01D 17/06 (2006.01) B07B 13/10 (2006.01).
Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В. М. Булгаков, Л. М. Тіщенко, М. П. Артьомов, Я. М. Михайлович, М. Коренко, Х. І. Бєлоєв, Б. Г. Борісов, Д. Н. Ірінчєв ; власник: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - № a 2014 12047 ; Заявл. 07.11.2014 ; Опубл. 10.05.2016, Бюл. № 19. - 3 с. - Б. ц.
119 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення динамічних і кваліметричних параметрів мобільних сільськогосподарських агрегатів в експлуатації / М. П. Артьомов // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 7. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
120Пат. 112686 Україна, МПК (2006.01) A01D 33/00 A01D 33/08 (2006.01) A01D 17/06 (2006.01).
Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / В. М. Булгаков, Л. М. Тіщенко, М. П. Артьомов, О. В. Ковальчук, М. Коренко, Х. І. Белоєв, Б. Г. Борисов, Д. М. Ірінчєв ; власник: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - № a 2014 12046 ; Заявл. 07.11.2014 ; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19. - 2 с. - Б. ц.
121
Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями [Текст] / М. Л. Шуляк, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Є. І. Калінін // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2016. - № 4. - С. 218-226.
122 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динамічних параметрів та тягового опору МТА [Текст] / М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, О. В. Кот // Збірник наук. праць ВНАУ. Серія: Техн. науки. - Вінниця : ВНАУ, 2016. - Вип. 2 (94), Т. 1. - С. 5-11.
123 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення керованості мобільних машин моделюванням парціальних прискорень [Текст] : тези / М. П. Артьомов // Новітні технології для захисту повітряного простору : матеріали наук. конф. - Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба , 2016. - С. 241.
124 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення динамічних характеристик сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, М. Л. Шуляк // Вібрації в техніці та технологіях. - 2016. - № 3 (83). - С. 5-10.
125 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики розрахунку впливу колісного рушія на ґрунт [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія: Механізація та автоматизація виробн. процесів. - Суми, 2016. - № 10/1 (29). - С. 33-37.
126 Артьомов, Микола Прокопович.
Головний форум профспілок України [Текст] / М. Артьомов // Світоч знань. - 2016. - № 124-125 (берез.-квіт.). - С. 28
127 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Визначення дінамічних і кваліметричних параметрів мобільних сільськогосподарських агрегатів в експлуатації / М. П. Артьомов // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 7. - С. 38-42
2015
128 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення спостережності параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту. - Харків : ФОП Томенко Ю. І., 2015. - Вип. 159: Техніч. сервіс машин для рослинництва. - С. 181-185. - Бібліогр.: с. 185
Повний текст
129 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки і креативності мобільних сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту. - Харків : ФОП Томенко Ю. І., 2015. - Вип. 159: Техніч. сервіс машин для рослинництва. - С. 19-27. - Бібліогр.: с. 26-27
Повний текст
130
Синхронізація руху транспортного агрегату та комбайна під час виконання спільних технологічних операцій рослинництва [Текст] / М. А. Подригало, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, Д. В. Берладін // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту. - Харків : ФОП Томенко Ю. І., 2015. - Вип. 159: Техніч. сервіс машин для рослинництва . - С. 34-40. - Бібліогр.: с. 39-40
Повний текст
131 Гриненко, О. А.
Дослідження відповідності вимогам технічного регламенту безпеки машин агрегатів ґрунтообробних виробництва ТОВ "ЛКМЗ" [Текст] / О. А. Гриненко, С. А. Лебедєв, М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків : ФОП Томенко Ю. І. , 2015. - Вип. 156: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 335-340.
Повний текст
132 Артьомов, Микола Прокопович.
Оцінка тягово-динамічних властивостей на основі прискорення трактора [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, М. Л. Шуляк, Ю. М. Кулаков // Інженерія природокористування. - Харків, 2015. - № 1 (3). - С. 84-90.
133 Артьомов, Микола Прокопович.
Тягова динаміка сільськогосподарських ґрунтообробних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, О. В. Кот // Сільськогосподарські машини : збірник наук. ст. - Луцьк : ЛНТУ, 2015. - Вип. 32. - С. 10-18.
134 Артемов, Николай Прокофьевич.
Зависимость силы сопротивления движению тракторного агрегата от переменной массы сельскохозяйственной машины [Текст] / Н. П. Артемов // Agricultural machinery. - 2015. - № 4. - С. 10-13.
135 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення ефективності використання ґрунтообробних машинно-тракторних агрегатів моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 10 (1119). - С. 9-17.
136 Артьомов, Микола Прокопович.
Вдосконалення методів оцінки властивостей маневреності мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов, Д. М. Клец // Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та ІХ Всеукр. конф.-семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграр. інженерії, 21-23 трав. - Глеваха, 2015. - С. 152-155.
137
Визначальний параметр стану гідрооб’ємного рульового керування трактора [Текст] / С. А. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. С. Шеїн, І. В. Колєснік // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Серія: Автомобіле- та тракторобудування. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 8 (1117). - С. 11-18.
138
Забезпечення стійкості і керованості сільськогосподарських агрегатів із змінною масою [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, І. А. Лебедєва // Збірник наук. праць Вінниц. аграр. ун-ту. Серія: Техн. науки. - Вінниця, 2015. - Вип. 1 (89). - С. 57-61.
139 Подригало, Михаил Абович.
Оценка неопределенности измерения линейных ускорений [Текст] / М. А. Подригало, Н. П. Артемов, Д. М. Клец // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2015. - № 2 (4). - С. 113-118.
140 Артемов, Николай Прокофьевич.
Использование фильтра для повышения точности исследований динамики мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, Шуляк М. Л. // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. - Київ, 2015. - Вип. 226. - С. 290-295.
141 Кушнарев, А. С.
Биосферные основы повышения продуктивности земледелия [Текст] / А. С. Кушнарев, Н. П. Артемов // Інженерія природокористування. - 2015. - № 1 (3). - С. 16-22.
142
Вплив коливання швидкості руху МТА на надійність технологічної операції [Текст] / М. П. Артьомов, М. Л. Шуляк, І. В. Колєснік, Ю. Ю. Козлов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : присвяч. 85-річчю ун-ту. - Харків : ФОП Томенко Ю. І., 2015. - Вип. 163: Проблеми надійності машин та засобів механізації с.-г. вир-ва. - С. 84-89. - Бібліогр.: с. 88-89
Повний текст
143 Артьомов, Микола Прокопович.
Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв // Агроінженерні дослідження : Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту . - Львів : ЛНАУ, 2015. - Вип. 18. - С. 22-31.
144
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно-тяговых машин [Текст] / М. А. Подригало, Н. П. Артемов, Д. В. Абрамов, М. Л. Шуляк // Вісник НТУ "ХПІ" : збірник наук. праць. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 9 (1118). - С. 98-107.
145 Артьомов, Микола Прокопович.
Керованість і стійкість руху ґрунтообробних мобільних сільськогосподарських агрегатів моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Науковий вісник Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. - Мелітополь : ТДАТУ, 2015. - Вип. 5, Т. 1. - С. 89-99.
146 Артемов, Николай Прокофьевич.
Оценка дополнительных энергетических потерь при установившемся режиме движения транспортно-тяговых машин [Текст] / Н. П. Артемов, М. А. Подригало, Д. В. Абрамов, Шуляк М. Л. // Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ". Серія: Автомобіле- та тракторобудування. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - № 9 (1118). - С. 98-107.
2014
147 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Щодо залежності тягової динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів від технічного стану [Текст] / М. П. Артьомов, А . Т. Лебедєв, О. В. Кот // Інженерія природокористування. - 2014. - № 2. - С. 9-14. - Бібліогр.: с. 13
Повний текстПовний текст
148 Артьомов, Микола Прокопович.
Забезпечення наглядовості параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків : ФОП Сегаль І. М., 2014. - Вип. 148: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 263-267. - Бібліогр.: с. 266-267
149 Лебедев, Анатолий Тихонович.
Оценка работы мобильной машины при нестабильном движении [Текст] / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов // Механіка та машинобудування. - 2014. - № 2. - С. 76-84.
150 Подригало, Михаил Абович.
Обеспечение управляемости и устойчивости мобильных машин при установившемся движении [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, Н. П. Артемов // Ученые записки Крым. инженер.-пед. ун-та. - Симферополь : НИЦ КИПУ, 2014. - Вып. 43: Техн. науки. - С. 21-25.
151 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки сил мобільного агрегату в неусталеному режимі моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник ЖНАЕУ : наук.-теорет. зб. - Житомир, 2014. - Вип. 2, Т. 4, Ч. 1. - С. 96-103.
152 Мигущенко, Р. П.
Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик [Текст] / Р. П. Мигущенко, М. П. Артьомов, О. Ю. Кропачек // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Серія: Математичне моделювання в техніці і технологіях. - Харків, 2014. - Вип. 6. - С. 145-150.
153 Артемов, Николай Прокофьевич.
Оценка устойчивости движения колесных мобильных машин с учетом нелинейного бокового увода шин [Текст] / Н. П. Артемов, М. А. Подрыгало, Д. М. Клец // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы Междунар. науч.-техн. конф. - Минск : НПЦ НАН Беларуси, 2014. - С. 103-109.
154 Подригало, Михаил Абович.
Экспериментальное определение тяговых показателей тракторов по динамике их разгона [Текст] / М. А. Подригало, Н. П. Артемов // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. - 2014. - Vol. 15, № 7. - С. 47-53.
2013
155Пат. 82732 Україна, МПК (2013.01) G01L 1/00.
Спосіб визначення сили опору сільськогосподарських машин / С. А. Лебедєв, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, О. В. Кот ; власник: Харк. філія держ. наук. установи "Укр. наук.-дослід. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого". - № u 2013 00215 ; Заявл. 04.01.2013 ; Опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. - 2 с. - Б. ц.
156Пат. 83617 Україна, МПК (2013.01) G01G 17/00.
Спосіб визначення маси сільськогосподарської машини / С. А. Лебедєв, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, О. В. Кот ; власник: Харк. філія держ. наук. установи "Укр. наук.-дослід. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого". - № u 2013 00216 ; Заявл. 04.01.2013 ; Опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18. - Б. ц.
157 Лебедєв, Анатолій Тихонович (23.02).
Тягово-енергетичний аналіз неусталеного руху тракторного агрегату [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Збірник наук. пр. УкрНДІВПТ ім. Л. Погорілого. - Дослідницьке, 2013. - Вип. 17(31), кн. 2. - С. 280-293.
158 Артьомов, Микола Прокопович.
Методологія оцінки функціональної стабільності машинно-тракторного агрегату за критерієм стійкості руху [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник НТУ "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2013. - № 29 (1002). - С. 58-65.
159 Лебедєв, Анатолій Тихонович (23.02).
Обґрунтування ефективності використання ґрунтообробних агрегатів моделюванням парціальних прискорень [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Збірник наук. пр. УкрНДІВПТ ім. Л. Погорілого. - Харків, 2013. - Вип. 17(31), кн. 2, т. 2. - С. 280-293.
160 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення кількості ступенів рухливості машинно-тракторних агрегатів та їх вплив на керованість [Текст] / М. П. Артьомов // Сільськогосподарські машини : збірник наук. ст. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. - Вип. 24. - С. 9-18.
161 Лебедєв, Анатолій Тихонович.
Динамічний метод оцінки працездатності тракторного агрегату [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків : ФОП Сегаль І. М., 2013. - Вип. 135: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 129-140. - Бібліогр.: с. 139
162 Артьомов, Микола Прокопович.
Використання фільтра Баттерворта для підвищення точності дослідження динаміки машинно-тракторних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Вібрації в техніці і технологіях. - 2013. - № 2 (70). - С. 153-158.
163 Товстокорый, В.
Метод парциальных ускорений и его применение при оценке управляемости мобильных машин [Текст] / В. Товстокорый ; науч. рук. Н. П. Артемов // Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХI веке : материалы 9 Междунар. форума молодежи, г. Харьков, 4-5 апр. 2013 г. - Харьков : ХНТУСХ, 2013. - С. 191.
164 Артемов, Николай Прокофьевич.
Определение управляемости и устойчивости движения машинно-тракторных агрегатов моделированием парциальных ускорений [Текст] / Н. П. Артемов // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture : An International Journal on Operation of Farm and Agri-Food Industry Machinery. - 2013. - Vol. 15, № 7. - С. 151-156. - Библиогр.: с. 155-156. - ISSN ISSN 1730
165 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення сил опору ґрунтообробного знаряддя в неусталеному режимі моделюванням парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Механізація та електрифікація сільського господарства. - Глеваха, 2013. - Вип. 98, Т. 2. - С. 222-232.
166
Трактори і автомобілі. Технологічні основи мобільних енергетичніх засобів. Ч. 7 [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антощенков, Р. В. Антощенков, М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв ; за ред. А. Т. Лебедєва. - Х. : Факт, 2013. - 228 с. - Б. ц.
167
Трактори і автомобілі. Ч. 8. Практикум. Основи теорії та розрахунку тракторів і автомобілів [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антощенков, Р. В. Антощенков, М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв ; за ред. А. Т. Лебедєва. - Х. : Факт, 2013. - 256 с. - Б. ц.
168 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження методу парціальних прискорень для контролю руху мобільних сільськогосподарських агрегатів [Text] / М. П. Артьомов // Mechanics : lectures on physics : Misdruk, 2013. - P. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
169Пат. 79414 Україна, МПК (2013.01) G01P 15/00 G01P 15/00 G01P 15/00.
Пристрій для підвищення точності встановлення датчиків прискорень на засобах транспорту / М. А. Подригало, О. С. Полянський, М. В. Байцур, Д. М. Клец, М. П. Артьомов, Є. О. Дубінін, В. В. Задорожня ; власники: Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т, М. А. Подригало, О. С. Полянський, М. В. Байцур, Д. М. Клец, М. П. Артьомов, Є. О. Дубінін, В. В. Задорожня. - № u 2012 10727 ; Заявл. 14.09.2012 ; Опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. - 2 с. - Б. ц.
2012
170
Метод парциальных ускорений и его приложения в динамике мобильных машин [Текст] : монография / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подрыгало, А. С. Полянский, Д. М. Клец, А. И. Коробко, В. В. Задорожняя ; под ред. М. А. Подрыгало. - Х. : Міськдрук, 2012. - 220 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 214-218. - ISBN 978-617-619-054-7 : 35.00 грн.
171 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики розрахунку необхідної потужності ґрунтообробного агрегату методом парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2012. - Вип. 121: Технічний сервіс машин для рослинництва. - С. 118-123. - Бібліогр.: с. 122
172
Радиус качения и оценка взаимодействия колеса мобильной машины с дорогой [Текст] / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов, М. А. Подригало, А. В. Кот // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків, 2012. - Вип. 124: Механізація с.-г. вир-ва, Т. 2. - С. 43-48. - Библиогр.: с. 47-48
173 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Нове керівництво профспілки [Текст] / М. П. Артьомов // Сіл. інженер. - 2012. - № 99. - С. 2
174Пат. 74121 Україна, МПК (2012. 01) G05B 7/00.
Спосіб визначення парметрів руху агрегату та контролю технічного стану системи керування / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, П. М. Ярошенко ; власник: Сумський нац. аграр. ун-т. - № u 2011 12220 ; Заявл. 18.10.2011 ; Опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 2 с. - Б. ц.
175 Артемов, Николай Прокофьевич.
Оценка динамики сельскохозяйственного агрегата с помощью метода парциальных ускорений [Текст] / Н. П. Артемов // Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов : материалы Первой Междунар. науч.-практ. конф., г. Сургут, 18-20 апр. 2012 г. - Омск : ГНУ СибАДИ, 2012. - С. 10-14.
176 Артьомов, Микола Прокопович.
Використання методу парціальних прискорень при визначенні функціональної стабільності мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов // Актуальні проблеми технічного забезпечення внутрішніх військ : матеріали наук.-практ. семінару, Акад. внутр. військ МВС України. - Харків, 2012. - С. 24-27.
177
Питання точності вимірювань під час динамічних випробувань мобільних машин / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, Д. М. Клец, А. І. Коробко // Метрологія та прилади. - 2012. - № 5. - С. 27-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
178
Журнал "Завдання-звіт" для виконання лабораторних робіт за темою "Трансмісія" [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; Методцентр ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2012. - 55 с. - Б. ц.
179
Нормативне і метрологічне забезпечення динамічних випробувань мобільних машин [Текст] / М. А. Подригало, М. П. Артьомов, Д. М. Клец, А. І. Коробко // Новітні технології – для захисту повітряного простору : Восьма наук. конф. Харків. ун-ту Повітр. Сил ім. Кожедуба, 18-19 квіт. 2012 р. - Харків, 2012. - С. 348-349.
180
Метод парциальных ускорений и его применение в теории автомобиля и трактора. Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов [Текст] : сборник / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, О. П. Алексеев, В. П. Волков, М. А. Подрыгало, А. С. Полянский // Материалы Первой Междунар. науч.-практ. конф., 18-20 апр. 2012 г. / Омск ГНУ СибАДИ. - Сургут, 2012. - С. 10-14
181 Артьомов, Микола Прокопович.
Визначення оптимальних параметрів для забезпечення функціональної стабільності мобільних ґрунтообробних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Наук. вісник Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. - Мелітополь : ТДАТУ, 2012. - Вип. 2, Т. 1. - С. 108-115.
182
Мобильный регистрационно-измерительный комплекс для проведения динамических испытаний колесных машин [Текст] / Н. П. Артемов, М. А. Подригало, Д. М. Клец, Д. В. Абрамов, А. И. Коробко, О. А. Назарько, А. Н. Мостовая, В. О. Тесля // Совершенствование эксплуатационных свойств транспортно-технологических машин и комплексов : материалы Первой Междунар. науч.-практ. конф., г. Сургут, 18-20 апр. 2012 г. - Омск : ГНУ СибАДИ, 2012. - С. 19-23.
183 Артьомов, Микола Прокопович.
Динамічні випробування датчиків прискорень на лабораторному вібростенді [Текст] / М. П. Артьомов, Д. М. Клец // Вібрації в техніці і технологіях. - 2012. - № 2 (66). - С. 5-9.
184 Артьомов, Микола Прокопович.
Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень [Текст] / М. П. Артьомов // Збірник наук. праць Віннниц. нац. аграр. ун-ту. Серия: Техн. науки. - Вінниця, 2012. - Вип. 11 , Т. 1 (65). - С. 34-40.
185
Гальмівні системи колісних тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2012. - 29 с. - Б. ц.
186
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2012. - 46 с. - Б. ц.
2011
187
Ходова частина гусеничних тракторів [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 20 с. - Б. ц.
188 Артемов, Николай Прокофьевич.
Влияние коэффициента управляемости на динамику и функциональную стабильность мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов // Повышение эффективности использования ресурсов : сборник науч. докл. XVI Междунар. науч.-практ. конф. - Тамбов : ГНУ ВНИИТ, 2011. - С. 164-168.
189
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання по розділу "Технологічні основи мобільних енергетичних засобів" [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, Р. В. Антощенков. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 23 с. - Б. ц.
190
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, В. Г. Волков, М. А. Подрыгало // Тракторы и сельхозмашины. - 2011. - № 1. - С. 16-18
191 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало, Д. М. Клец // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. збірник. - Львів, 2011. - Вип. 45. - С. 435-439.
192 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження методу парціальних прискорень для контролю руху мобільних сільськогосподарських агрегатів / М. П. Артьомов // Сільськогосподарські машини : збірник наук. ст. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
193
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 26 с. - Б. ц.
194
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 47 с. - Б. ц.
195 Подригало, Михаил Абович.
Устойчивость колесных машин как сложное эксплуатационное свойство [Текст] / М. А. Подригало, Д. М. Клец, Н. П. Артемов // Автомобильный транспорт : сборник науч. трудов. - М. : Росагромаш, 2011. - Вып. 29. - С. 179-183.
196 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив зовнішніх чинників на динаміку, продуктивність і функціональну стабільність мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків : ФОП Червяк В. Є., 2011. - Вип. 107: Механізація с.-г. вир-ва, Т. 2. - С. 140-147. - Бібліогр.: с. 146-147
197 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив динаміки машинно-тракторних агрегатів на їх функціональну стабільність [Текст] / М. П. Артьомов // Збірник наук. праць Вінниц. нац. аграр. ун-ту. - Вінниця, 2011. - Вип. 7: Техн. науки. - С. 5-10.
198 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження експлуатаційних параметрів та функціональної стабільності мобільних енергетичних засобів за коефіцієнтом корисної дії [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Віровець А. П., 2011. - Вип. 109: Проблеми техн. експлуатації машин. - С. 20-26. - Бібліогр.: с. 25-26
199
Механізм керування поворотом тракторів і автомобілів [Текст] : методические указания / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 20 с. - Б. ц.
200 Артьомов, Микола Прокопович.
Дослідження критеріїв керованості мобільних с.-г. машин [Текст] / М. П. Артьомов // Загальнодерж. міжвідом. наук.-техн. збірник КНТУ. - Кіровоград, 2011. - Вип. 41: Конструювання, вир-во та експлуатация с.-г. машин, Ч. 1. - С. 265-272.
201
Гальмівні ситеми колісних тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2011. - 29 с. - Б. ц.
202 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики дослідження і визначення параметрів керованості мобільних с.-г. агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов // Науковий вісник ЛНАУ. - Луганськ : ЛНАУ, 2011. - Вип. 29: Техн. науки. - С. 73-80.
203 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій [Текст] / М. П. Артьомов // Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2011. - № 5. - С. 31-33. - Библиогр. в конце ст.
204 Заречный, А. А.
Обзор методов измерения сопротивления сельскохозяйственных машин [Текст] : сборник / А. А. Заречный ; науч. рук. Н. П. Артемов // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених "Молодь і технічний прогрес в АПК" / ХНТУСГ, ННІ механотроніки і систем менеджменту. - Х., 2011. - С. 42. - ISBN 5-7987-0176 Х
2010
205 Артьомов, Микола Прокопович.
Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. Техн. науки. - Харків : ФОП Червяк В. Є., 2010. - Вип. 103 : Механізація с.-г. вир-ва та перероб. с.-г. продукції: присвяч. 80-річчю ун-ту. - С. 210-216. - Бібліогр.: с. 216
206
Трактори і автомобілі [Текст] : метод. вказівки до виконання розрахунк.-граф. завдання по розділу Технологічні основи мобільних енергетичних засобів / уклад.: А. Т. Лебедєв [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2010. - 22 с. - Б. ц.
207
Механізм керування поворотом тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студ. фаху 7.091902 та 7.091904 ден. та заоч. форми навч. / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2010. - 29 с. - Б. ц.
208
Оценка управляемости мобильных машин методом парциальных ускорений [Текст] : сборник / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов, А. В. Кот, М. А. Подрыгало // Праці Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. - Мелітополь, 2010. - Вип. 10, т. 5. - С. 65-71
209 Лебедєв, Анатолій Тихонович (23.02).
Робоче, гідравлічне та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2010. - 44 с. - Б. ц.
210
Логіка [Текст] : метод. рек. та завдання щодо виконання самост. роботи студентам заоч. форми навчання екон. спец. / авт.-уклад.: Л. О. Сухіх [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ, 2010. - 18 с. - б.ц.
211
Збірник завдань тестового контролю знань [Текст] : навч. посібник з визначення проф. компетенції випускників вищ. навч. закл. освіт.-кваліфікац. рівня бакалавр / ХНТУСГ ; уклад.: Д. І. Мазоренко [та ін.]. - Харків : Місьдрук, 2010. - 291 с. - Б. ц.
212Пат. 54188 Україна, МПК (2009) G01L 5/13.
Спосіб визначення та обмеження динамічних навантажень при роботі тракторного агрегату / А. Т. Лебедєв, М. А. Подригало, О. С. Полянський, М. П. Артьомов, Є. О. Дубінін, О. Г. Хворост, В. В. Задорожня, О. В. Кот ; власник: Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - № u 2010 06298 ; Заявл. 25.05.2010 ; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. - 2 с. - Б. ц.
213
Метод парціальних прискорювань і його застосування при дослідженні динаміки мобільних машин [Текст] : сборник / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, О. П. Алексєєв, В. П. Волков, М. А. Подригало, О. С. Полянський // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх віськ МВС України : збірник тез доповідей наук.-практ. конф., 16-18 берез. 2010 р. - Х., 2010. - С. 44-46
214 Артьомов, Микола Прокопович.
Оцінка керованості мобільних машин за допомогою передатних функцій [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Х., 2010. - Вип. 103 : Механізація с.-г. вир-ва та перероб. с.-г. продукції. - С. 210-216. - Бібліогр. наприкінці ст.
215
Применение метода парциальных ускорений при исследовании динамики автомобиля [Текст] : сборник / О. П. Алексеев, Н. П. Артемов, В. П. Волков, А. Т. Лебедев, М. А. Подрыгало, А. С. Полянский // Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств : материалы VI Междунар. науч.-техн. конф., 18-20 мая 2010 г. - Пенза : ПГАСА, 2010. - С. 8-13
216
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2010. - 47 с. - Б. ц.
217
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2010. - 55 с. - Б. ц.
218
Гальмівні системи колісних тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студ. фаху 7.091902 та 7.091904 ден. та заоч. форми навч. / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2010. - 29 с. - Б. ц.
219 Артьомов, Микола Прокопович.
Застосування метода парціальних прискорень для оцінки керованості мобільних машин [Текст] / М. П. Артьомов, М. А. Подригало // Технологии ХХІ века : материалы 16 Междунар. науч.-метод. конф. - Алушта : СНАУ, 2010. - С. 14-16.
220
Ходова частина тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студ. фаху 7.091902 та 7.091904 ден. та заоч. форми навч. / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : ХНТУСГ, 2010. - 26 с. - Б. ц.
221Пат. 51162 Україна, МПК (2009) G05B 7/00.
Система контролю за траєкторією руху та витратою палива / Д. І. Мазоренко, А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, Р. В. Антощенков, М. П. Артьомов ; власник: Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - № u 2009 12513 ; Заявл. 03.12.2009 ; Опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13. - 2 с. - Б. ц.
222 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин [Текст] / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, М. А. Подрыгало // Наукове забезпечення з учбово-бойовій діяльності внутрішніх військ МВС : збірник тез доп. конф. - 2010. - С. 44-46
223
Экспериментальные исследования движения легковых автомобилей в городском режиме [Текст] / Н. П. Артемов, В. Л. Файст, М. А. Подригало, Д. М. Клец // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Червяк В. Є., 2010. - Вип. 93: Механізація с.-г. вир-ва, Т. 1. - С. 384-389. - Библиогр.: с. 389
224 Артьомов, Микола Прокопович.
До питання визначення критеріїв динаміки розгону колісного сільськогосподарського машинно-тракторного агрегата в технічній експлуатації [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОП Сегаль І. М., 2010. - Вип. 94 : Проблеми техн. експлуатації машин. Системотехніка і технології ліс. комплексу. - С. 237-242. - Бібліогр.: с. 242. - ISBN 5-7987-0176Х
225
Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин (в порядке обсуждения) [Текст] : сборник научных трудов / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв, О. П. Алексєєв, В. П. Волков, М. А. Подригало, О. С. Полянський // Наукові праці Луцького нац. техн. ун-ту. - Луцьк, 2010. - Вип. 28. - С. 32-36
2009
226
Конструкція тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки та журн. "Завдання звіт" по вивч. дисц. "Трактори і автомобілі" для студ. ННІ "Переробка та харчові вир-ва". Ч. 2. Трансмісія, ходова частина та механізми керування" / М. Г. Макаренко, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. М. Антощенков. - Х. : НМЦ, 2009. - Б. ц.
227
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Ходова частина автомобіля". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 15 с. - Б. ц.
228
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Ходова частина гусеничного трактора". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 16 с. - Б. ц.
229 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
На летний отдых - к морю! [Текст] / Н. П. Артемов // Сіл. інженер. - 2009. - № 82. - С. 16
230 Лебедєв, Анатолій Тихонович.
Оцінка працездатності трактора по змінних параметрах стану [Текст] / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ФОПП Сегаль І. М., 2009. - Вип. 89: Тракторна енергетика в рослинництві. - С. 11-26. - Бібліогр.: с. 25
231 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Новий склад профкому - нові завдання на майбутнє [Текст] / М. П. Артьомов // Сіл. інженер. - 2009. - № 81. - С. 7
232
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Рульове керування". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 20 с. - Б. ц.
233
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Колеса і шини". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 13 с. - Б. ц.
234
Конструкція тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки та журн. "Завдання-звіт" по вивч. дисц. "Трактори і автомобілі" для студ. ННІ "Переробка та харчові вир-ва". Ч. 1. Двигуни та електрообладнання / М. Г. Макаренко, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, В. М. Антощенков. - Х. : НМЦ, 2009. - Б. ц.
235
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 6 "Пневматичний привід гальма". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 13 с. - Б. ц.
236
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Гальмові системи колісних тракторів і автомобілів". Журн. "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 12 с. - Б. ц.
237
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Коробки передач". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 20 с. - Б. ц.
238
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Муфти зчеплення". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 20 с. - Б. ц.
239
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Диференціали і ведучі мости колісних машин". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 21 с. - Б. ц.
240
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Роздавальні коробки, ходозменшувачі, збільшувачі крутного моменту (ЗКМ) і карданні передачі". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 16 с. - Б. ц.
241
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Головна передача і механізми повороту гусеничних тракторів". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2009. - 14 с. - Б. ц.
242
Робоче гідравлічне та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з виконання лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, С. В. Шушляпін ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 46 с. - Б. ц.
243
Трактори і автомобілі [Текст] : метод. вказівки до викон. розрахунково-графіч. завдання по розд. "Технологічні основи мобільних енергетичних засобів" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, Р. В. Антощенков ; ХНТУСГ. - Х. : [б. и.], 2009. - 24 с. - Б. ц.
2008
244
Трактори і автомобілі [Текст] : метод. вказівки до викон. розрахунково-графіч. завдання по розд. "Технологічні основи мобільних енергетичних засобів" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, Р. В. Антощенков. - Х. : [б. и.], 2008. - 24 с. - Б. ц.
245 Артьомов, Микола Прокопович.
Вплив динаміки та механіко-технологічних властивостей на функціональну стабільність машинно-тракторних агрегатів [Текст] / М. П. Артьомов, П. М. Ярошенко // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Харків, 2008. - Вип. 75 : Механізація с.-г. вир-ва, Т. 1. - С. 495-499. - Библиогр.: с. 499
246
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Роздавальні коробки, ходозменшувачі, збільшувачі крутного моменту (ЗКМ) і карданні передачі". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 16 с. - Б. ц.
247
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 3 "Рульове керування". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 20 с. - Б. ц.
248
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Ходова частина автомобиля". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 15 с. - Б. ц.
249
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Гальмові системи колісних тракторів і автомобілів". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 12 с. - Б. ц.
250
Робоче, гідравлічне та допоміжне обладнання тракторів і автомобілів [Текст] : журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, С. В. Шушляпін. - Х. : [б. и.], 2008. - 46 с. - Б. ц.
251
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 2 "Коробки передач". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 20 с. - Б. ц.
252
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 6 "Пневматичний привід гальма". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 13 с. - Б. ц.
253
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Муфти зчеплення". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 20 с. - Б. ц.
254 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Щодо вирішення питання впливу динамічних навантажень на надійність роботи сільськогосподарського МТА [Текст] : сборник научных трудов / М. П. Артьомов // Вісн. Харківського нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка / ХНТУСГ. - Х., 2008. - Вип.69 : Проблеми надійності машин та засобів механізації с.-г. вир-ва. - С. 306-311. - Бібліогр.: с. 311. - ISBN 5-7987-0176Х
255
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Диференціали і ведучі мости колісних машин". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 21 с. - Б. ц.
256
Трансмісії тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 5 "Головна передача і механізми повороту гусеничних тракторів". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 14 с. - Б. ц.
257
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 1 "Ходова частина гусеничного трактора". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 16 с. - Б. ц.
258
Ходова частина і механізми керування тракторів і автомобілів [Текст] : лаборатор. робота № 4 "Колеса і шини". Журнал "Завдання-звіт" з викон. лаборатор. робіт з дисц. "Трактори і автомобілі" / А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов, Ю. М. Кулаков, І. О. Шевченко. - Х. : [б. и.], 2008. - 13 с. - Б. ц.
2007
259 Артьомов, Микола Прокопович.
До вирішення питання кінематики руху шарнірно-зчленованого трактора під час повороту із змінним радіусом [Текст] / М. П. Артьомов, А. Т. Лебедєв // Праці Таврійської держ. агротехн. акад. - Мелітополь, 2007. - Вип. 7, Т. 1. - С. 205-212.
260 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Щодо впливу гідравлічних характеристик деталей приводу системи рульового керування на надійність роботи та рух орного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов, М. Ф. Бойко // Вiсник Хаpкiв. нац. техн. ун-ту сiл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2007. - Вип. 51: Пpоблеми надiйностi машин та засобiв механiзацiї с.-г. виp-ва. - С. 97-107. - Бібліогр.: с. 106
261 Лебедев, Анатолий Тихонович (23.02).
Устойчивость движения пахотного агрегата при неравномерном распределении нагрузок по бортам колесного трактора [Текст] : сборник научных трудов / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов ; "Харьковский политехнический ин-т", нац. техн. ун-т // Вестник нац. техн. ун-та "ХПИ" : сборник науч. тр. : темат. вып. - Х : НТУ "ХПИ", 2007. - Вып. 12: Автомобиле-и тракторостроение. - С. 14-21. - Библиогр.: с. 21
262 Артемов, Николай Прокофьевич.
Об экономической обоснованности использования прибора комплексной оценки устойчивости движения пахотного агрегата [Текст] / Н. П. Артемов, А. Ю. Бобловский // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2007. - Вип. 56 : Економічні науки. - С. 23-30. - Бібліогр.: с. 29-30
263
Комплекс машин на основі ХТЗ-121 для вирощування просапних культур [Текст] / В. Т. Надикто, В. М. Кюрчев, А. Т. Лебедєв, М. П. Артьомов // Техніка АПК. - 2007. - № 6. - С. 33-35. - Бібліогр.: с. 35
264 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Устойчивость движения насосного агрегата при неравномерном распределении нагрузок по бортам колесного трактора [Текст] : сборник научных трудов / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев // Автоматика та тракторобудування : Вісник ХТУ (ХПІ). - Х., 2007. - Вип. 12. - С. 14-22
265 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Обоснование критериев деятельности пахотного агрегата на базе шарнирно-сочлененного трактора при различных силах, приложенные к колесам [Текст] : сборник научных трудов / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев // Екологія. Математика. Електроенергетика : Вісник НТУ (ХПІ). - Х., 2007. - Вип. 24. - С. 84-90
2006
266 Артьомов, Микола Прокопович.
Про вплив технічного стану системи керування на стійкість руху сільськогосподарського агрегату [Текст] / М. П. Артьомов // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2006. - Вип. 44 : Механізація с.-г. вир-ва: у 2 т., Т. 2. - С. 214-220.
267 Артьомов, Микола Прокопович.
До методики розрахунку параметрів гальмівного шляху тракторного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов, Б. П. Шабельник // Вібрації в техніці та технологіях. - 2006. - № 1. - С. 145-146.
268 Артьомов, Микола Прокопович.
Щодо вирішення питання стійкості руху орного агрегату при зміні технічного стану гідрооб'ємного рульового керування [Текст] / М. П. Артьомов // Праці Таврійського держ. агротехн. акад. - Мелітополь, 2006. - Вип. 39. - С. 33-38.
269 Артьомов, Микола Прокопович.
Підвищення стійкості руху орного агрегату при зміні технічних параметрів системи керування [Текст] : автореф. дис..канд. техн. наук: 05.05.11 / М. П. Аpтьомов. - Х. : [б. и.], 2006. - 20 с. -
270
Трактори та автомобілі. Ч. 4. Робоче, додаткове і допоміжне обладнання [Текст] : навч. посіб. / В. М. Антощенков, М. П. Артьомов, М. Ф. Бойко, А. Т. Лебедєв, Д. І. Мазоренко, С. В. Шушляпін ; за ред. А. Т. Лебедєва. - Х. : [б. и.], 2006. - 164 с. - Бібліогр.: с. 162. - 15.00 грн.
271 Шабельник, Б. П.
До методики розрахунку параметрів гальмівного шляху тракторного агрегату [Текст] / Б. П. Шабельник, М. П. Артьомов // Вібрації в техніці та технологіях. - 2006. - № 1 (43). - С. 145-146. - Бібліогр.: с. 146
2005
272
Конструкція тракторів і автомобілів [Текст] : метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт з конструкції тракторів і автомобілів / уклад.: М. П. Артьомов [та ін.]. - Харків : НМЦ ХНТУСГ, 2005. - 80 с. - Б. ц.
273
Анализ pаботоспособности вала отбоpа мощности [Текст] / В. Н. Антощенков, Н. П. Артемов, И. А. Шевченко, В. А. Толстолуцкий // Вiсник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків, 2005. - Вип. 39: Техн. сеpвiс АПК, технiка та технологiї у с.-г. машинобудуваннi. - С. 96-100
274 Артьомов, Микола Прокопович.
Про вплив зовнішніх сил на керованість шарнірно з'єднаного трактора у складі машинного агрегату [Текст] / М. П. Артьомов // Праці Таврійської держ. агротехн. акад. - Мелітополь, 2005. - Вип. 27. - С. 92-96.
275
Анализ работоспособности вала отбора мощности [Текст] / В. Н. Антощенков, Н. П. Артемов, И. А. Шевченко, В. А. Толстолуцкий // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка : зб. наук. пр. / ХНТУСГ. - Харків : ХНТУСГ, 2005. - Вип. 39: Технічний сервіс АПК, техніка та технології у с.-г. машинобудуванні. - С. 96-100. - Бібліогр.: с. 100
276 Артемов, Николай Прокофьевич.
Управляемость трактора с шарнирно-сочлененной рамой при изменении технического состояния агрегатов рулевого управления [Текст] / Н. П. Артемов // Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке : материалы Междунар. форума молодежи ХНТУСХ. - Харьков : ХНТУСХ, 2005. - С. 13.
2004
277 Шабельник, Б. П.
До методики розрахунку шляху машино-тракторного агрегату при криволінійному русі порівняно з прямолінійним [Текст] / Б. П. Шабельник, М. П. Артьомов // Вісник Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва : зб. наук. пр. / ХДТУСГ. - Харків, 2004. - Вип. 24 : Технiчний сеpвiс АПК, технiка та технологiї у сільськогосподарському машинобудуваннi. - С. 314-318. - Бібліогр. на прикінці ст.
278 Щербак, О. В.
Розрахунок змін тиску в гідроприводі рульового керування шарнірно-з'єднаного трактора під час роботи у складі МТА [Текст] / О. В. Щербак, М. П. Артьомов // Вісник Харків. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. - Харків, 2004. - Вып. 29: Механізація с.-г. вир-ва. - С. 57-62.
279 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
К вопpосу влияния внешних сил на устойчивость движения шаpниpно-сочлененного тpактоpа в составе пахотного агpегата [Текст] / Н. П. Артемов, Н. Ф. Бойко // Вестн. ХНАДУ. - Х., 2004. - Вып. 27. - С. 35-38
2003
280 Бойко, М. Ф.
До розробки математичної моделі стійкості руху трактора з шарнірно-з'єднаною рамою при нерівномірному розподілу навантажень на колесах [Текст] / М. Ф. Бойко, М. П. Артьомов // Вісник Харк. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва : зб. наук. пр. / ХДТУСГ. - Харків, 2003. - Вип. 20: Механізація сільськогосподарського виробництва (присвячений пам'яті академіка Петра Мефодійовича Василенка). - С. 28-31. - Бібліогр.: с. 31. - ISBN 5-7987-0176Х
281 Лебедев, Анатолий Тихонович (23.02).
Тяговый КПД тpактоpа пpи неpавномеpном pаспpеделении pеакций между колесами [Текст] : сборник научных трудов / А. Т. Лебедев, Н. П. Артемов, А. А. Гpиненко // Тpактоpная энеpгетика в pастениеводстве : сборник науч. тp. / ХГТУСХ (Науч.-техн. тракторный центр "Агропромтрактор"). - Х., 2003. - Вып. 6. - С. 49-56. - Библиогр.: с. 56
282 Бойко, М. Ф.
До pозpобки математичної моделi стiйкостi pуху тpактоpа з шаpнipно-з'єднаною pамою пpи неpiвному pозполiлу навантажень на колесах [Текст] / М. Ф. Бойко, М. П. Артьомов // Вiсн. ХДТУСГ. - Х., 2003. - Вип.20: Механiзацiя с.-г. виp-ва. - С. 28-31
283 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
Обеспечение устойчивости движения и упpавляемости шаpниpно-сочлененных тpактоpов в составе МТА [Текст] : сборник / Н. П. Артемов, А. Т. Лебедев, О. В. Щеpбак // Технiко-технол. аспекти pозвитку та випpобування нової технiки i технологiй для сiл. госп-ва Укpаїни : збірник наук. пр. УкрНДІПВТ. - Дослідницьке, 2003. - Вип. 6(20). - С. 349-355
284 Артемов, Николай Прокофьевич.
Методика оценки нагруженности и оптимизации корпуса шарнирного сочленения трактора Т-150К [Текст] / Н. П. Артемов, В. Г. Кухтов, О. В. Щербак, В. И. Лисовой // Совершенствование машин для земляных и дорожных работ : сборник науч. тр. ХНАДУ. - Харьков, 2003. - Вып. 11. - С. 72-76.
2002
285 Артемов, Николай Прокофьевич (23.02).
О повышении устойчивости прямолинейного движения шарнирно-сочлененного трактора в составе МТА [Текст] : сборник научных трудов / Н. П. Артемов // Тракторная энергетика в растениеводстве : сборник науч. тр. / ХГТУСХ. - Х., 2002. - Вып. 5. - С. 175-180. - Библиогр.: с. 180. - ISBN 5-7987-0176Х
2001
286
Методичнi pозpобки до pоздiлу "Будова тpактоpiв i автомобiлiв" [Текст] : методические указания / О. В. Єсіпов, А. Т. Лебедєв, В. М. Антощенков, М. Г. Макаренко, С. В. Шушляпін, Ю. М. Кулаков, М. П. Артьомов. - Х. : НМЦ, 2001. - 24 с. - Б. ц.
2000
287 Артемов, Николай Прокофьевич.
Обеспечение функциональной стабильности гидропривода рулевого управления шарнирно-сочлененного трактора при проведении сельскохозяйственных работ [Текст] / Н. П. Артемов // Вісник Харків. держ. техн. ун-ту сіл. госп-ва. - Харків : ХДТУСГ, 2000. - Вип. 1 : Механізація с.-г. вир-ва. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
1999
288 Артемов, Николай Прокофьевич.
Определение критериев устойчивости движения и управляемости шарнирно сочлененных тракторов [Текст] / Н. П. Артемов // Тракторная энергетика в растениеводстве : сборник науч. тр. - Харьков, 1999. - С. 194-198.
1998
289 Артемов, Николай Прокофьевич.
Повышение функциональной стабильности гидропривода рулевого управления трактора [Текст] / Н. П. Артемов // Тракторная энергетика в растениеводстве : сборник науч. тр. - Харьков : ХИМЭСХ, 1998. - С. 144-149.
1997
290 Артемов, Николай Прокофьевич.
Применение методов статистической диагностики (теории случайных функций) их исследованию точности работы мобильных агрегатов [Текст] / Н. П. Артемов, Н. В. Слоновский // Вестник ХГПУ (ХПИ). Экология. Математика. Электроэнергетика. - Харьков, 1997. - Вып. 8. - С. 56-58.
1996
291 Артьомов, Микола Прокопович (23.02).
Захисти права людей! [Текст] / М. П. Артьомов // Сіл. інженер. - 1996. - листоп. (№14-15). - С. 1
292 Артемов, Николай Прокофьевич.
Влияние сроков проведения технических обслуживаний на величину ресурса трактора Т-150К [Текст] / Н. П. Артемов // Вопросы механизации сельского хозяйства : сборник науч. тр. - Харьков : ХИМЭСХ, 1996. - С. 115-119.
293 Артемов, Николай Прокофьевич.
Эксплуатационная надежность трактора Т-150К при соблюдении сроков проведения технического обслуживания [Текст] / Н. П. Артемов // Удосконалення технологій, технічних засобів та підготовки спеціалістів для с.-г. виробництва. - Харків : ХИМЕСГ, 1996. - С. 22-26.